Laser-Aitta ostaa Ardorin levyliiketoiminnan

Laser-Aitta ostaa Ardorin levyliiketoiminnan

Levyleikkauksiin erikoistunut Laser-Aitta kykenee palvelemaan aiempaa paremmin uusien toimialojen asiakkaita. Leikkaustoiminnan kehittäminen Ardorin kanssa ja levytuotteiden toimittaminen telakka-alan asiakkaille ovat tärkeä osa vastaperustetun yrityksen toimintaa.

TIEDOTE 3.11.2021

Ardor Oy on myynyt levyliiketoimintansa 1. marraskuuta 2021 Laser-Aitta Oy:lle. Aikaisemmin syksyllä perustetun levyleikkauksen erikoisyrityksen toimitusjohtajana työskentelee Jani Tamminen (kuvassa), joka on tähän asti vastannut Ardorin levyliiketoiminnasta.

”Lähden luotsaamaan uutta yritystä todella hyvillä fiiliksillä. Ardorilla tuotimme levyvalmisteita telakoille, mutta levyleikkauksella on vahva kysyntä ja kasvumahdollisuuksia on paljon myös muilla aloilla”, Tamminen kertoo.

Tammisella on vahva kokemus levyliiketoiminnan kehittämisestä. Hän työskenteli 14 vuotta Trimetillä, jonka jälkeen hän perusti Ardorin levyliiketoiminnan syksyllä 2020. Vuoden aikana puhtaalta pöydältä startannut levyliiketoiminta kehittyi vahvaksi yksiköksi.

”Jani aloitti monet projektit asiakkaan kanssa jo prototyyppivaiheessa. Ottamalla hänen asiantuntemuksensa käyttöön heti alkuvaiheessa kykenimme kehittämään asiakkaan tarpeisiin kustannustehokkaan työnkulun”, Ardorin toimitusjohtaja Henri Hyvärinen sanoo.

Uusia asiakkaita huonekalu- ja terveysalalta

Laadukkaan levynvalmistuksen perusperiaatteet toimivat alasta riippumatta. Tamminen näkee yrityskaupan hyödyt ennen kaikkea uusien asiakasryhmien palvelemisena. Laser-Aitan leikkurit kykenevät tuottamaan valmisteita telakoiden tapaiseen raskaan teollisuuden ohessa esimerkiksi huonekaluteollisuudelle tai terveydenhuollon instrumenttiteollisuudelle.

”Ardorilta saamme perintönä monta hyvää asiakasta, mutta oman yrityksen, ilmeen ja verkkosivujen myötä näymme nyt entistä paremmin myös muiden alojen asiakkaille”, Tamminen näkee.

Kun Ardorin levyliiketoiminta perustettiin, ajatuksena oli ennen kaikkea Ardorin telakka-asiakkaiden entistä kokonaisvaltaisempi palvelu. Oman putkistojen ohessa Ardor toimitti laivojen ilmanvaihtoratkaisuihin kantavia paksulevykanavia.

”Janin kehitystyön ansiosta levyliiketoiminnan portfolio kuitenkin laajeni vuoden aikana huomattavasti. Siksi osoittautui parhaaksi ratkaisuksi, että niin Ardor kuin Laser-Aittakin keskittyvät puhtaasti omaan ydinosaamiseensa”, Hyvärinen sanoo.

Laser-Aitan ylin johto ja Ardor omistavat yhtiön. Omistuspohja varmistaa Laser-Aitan vahvan kehittämisen ja molempien yhtiöiden strategioiden toteuttamisen.

Tekniikka ja työntekijät ovat tärkein voimavara

Yrityskaupassa Laser-Aitalle siirtyy Naantalissa toimiva leikkaamo, sen konekanta sekä kuusi vakituista työntekijää ja kahdeksan vuokratyöntekijää.

”Työntekijät ovat tärkeä valttikorttimme. Heillä kaikilla on vahvaa osaamista ja rautaista kokemusta. Vaativissa tehtävissä itsenäinen ote työhön on suuri hyöty”, Tamminen sanoo.

Laser-Aitassa levyvalmisteet leikataan ADH-laserilla. Ardorilla Tamminen kehitti tietokoneohjelmiston, jolla asiakkaan suunnitelmat voidaan konvertoida suoraan leikkurin vaatimaan 3D-muotoon. Se tuo leikkaukseen nopeutta, tehokkuutta ja tasalaatuisuutta. Korkeatasoinen tekniikka yhdistettynä henkilöstön ammattitaitoon on tuonut asiakkailta kiitosta.

”Valmiita osia ei tarvitse pakottaa paukuttamalla, vaan ne istuvat nätisti paikalleen. Viimeisen päälle tehdyt leikkaukset nopeuttavat asiakkaan työtä telakalla, ja sitä arvostetaan”, Hyvärinen sanoo.

Yhteistyö yritysten välillä jatkuu ja kehittyy

Laser-Aitan tavoitteena on luoda ensimmäisen vuoden aikana noin 2,5 – 3 miljoonan euron liikevaihto, jota on tarkoitus kasvattaa seuraavina vuosina. Se edellyttää Tammisen mukaan toisen, aiempaa tehokkaamman laser-leikkurin hankintaa sekä osaavan lisätyövoiman rekrytointia.

Yrityksen ensimmäisen vuoden suunnitelmiin kuuluu myös suuremman toimitilan hankkiminen nykyisen, noin 700 neliömetrin leikkaamon tilalle. Ardorille Laser-Aitta on luotettava kumppani.

”Olemme Ardorissa mukana tukemassa Laser-Aitan kehitystyötä, ja tietyissä projekteissamme hankimme levytuotteita asiakkaana Laser-Aitalta”, Hyvärinen sanoo.

 

YHTEYSTIEDOT

Toimitusjohtaja, Ardor

Henri Hyvärinen

+358 40 523 7576

henri.hyvarinen@ardor.fi

 

Toimitusjohtaja, Laser-Aitta Oy

Jani Tamminen

+358 30 627 2401

jani.tamminen@laser-aitta.fi