Laatu & turvallisuus

Ardorin johtamisjärjestelmä on DNV:n sertifioima standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 vaatimuksia vastaavaksi. Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus on Kiwa Inspectan sertifioima SFS-EN 1090-1:2009+A1:2011 -suoritusluokkien EXC1 ja EXC2 vaatimusten mukaiseksi. ISO 3834-2:2015 -standardin mukainen sulahitsausjärjestelmä on myös Kiwa Inspectan sertifioima.

Johtamisjärjestelmä on täysin yhdistetty ja kaikki standardit, käsikirjat, prosessit, työohjeet, mittarit, lomakkeet, riskit, tehtävät ja viestit ovat integroidussa hallintajärjestelmässä (IMS), joka toimii ekosysteeminä sekä Ardorille että sen asiakkaille ja toimittajille. Järjestelmä kattaa kaikki prosessit markkinoinnista palveluun ja tukee myös mobiilikäyttöä asiakkaan työmaalla.

Ardorin hitsausprosessit kattavat laajan valikoiman putkimateriaaleja, ja kaikki tyypillisesti käytetyt NDT -tarkastukset ovat saatavilla. Ardorin tuotannonohjausjärjestelmän avulla, Ardor kerää materiaalien sulatetunnukset tuotantoprosessin aikana. PipeCloudin ja Kemppi WeldEyen avulla Ardor hallitsee kaikki hitsauksen seurattavuuteen tarvittavan tiedon ja yhdistää kaikki tiedot asiakkaan haluamaan muotoon.