Laatu & turvallisuus

Ardorin laatukäsikirja ja toimintajärjestelmä vastaavat ISO9001:2008:n ja SFS EN 1090-1:n vaatimuksia. Hitsaustyöt suoritetaan ISO 3834-2:n vaatimusten mukaisesti. Ardorin laatujärjestelmä kattaa putkistojen, teräsrakenteiden ja painelaitteiden valmistuksen, kokoonpanon, asennuksen, ja kunnossapitopalvelut.

Inspecta on myöntänyt sertifikaatin hitsauksen laatujärjestelmällemme ISO 3834-2:2005:n mukaisesti sekä tuotantomme sisäiselle laadunvalvonnalle EN 1090-1:2009+A1:2011:n mukaisesti toteutusluokkiin EXC1 ja EXC2. Hitsauskoordinoijana toimii tuotantopäällikkö Kari Hyvärinen IWS.

Ardorin materiaalin- ja projektinhallinta toteutetaan PipeCloud tuotannonohjausjärjestelmällä (Manufacturing Execution System) aina tarjouslaskennasta tuotannon ohjaukseen ja varastonhallintaan asti. Pystymme tarjoamaan kattavat hitsausmenetelmät useimmissa perusaineryhmissä. Asennushenkilökuntamme on saanut tulityö- ja työturvakoulutuksen. Osa henkilökunnasta on käynyt myös tieturva-, ensiapu- sekä ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus -koulutuksen.

Ota yhteyttä