Biokaasulaitoksen laajennus, Gasum Oy, Turku

Biokaasulaitoksen laajennus, Gasum Oy, Turku

Gasum Oy Turun biokaasulaitoksen laajennus ja vanhan laitoksen saneeraus. Hankkeeseen kuului putkisto -ja laiteasennukset sekä putkisilta. Putkisillan pituus on noin 250 metriä ja se koostuu 34 metrin lohkoista. Lohkot varusteltiin, sähkösaatettiin ja eristettiin asennusta varten valmiiksi Ardorin konepajalla.